Παιδικά Έπιπλα

Μέσα από το πολύμορφο παιδαγωγικό πρόγραμμα “Children’s Museum
Program” που δημιούργησε ο Βαρλάμης σχεδιάστηκε και μια σειρά από
έπιπλα, παιχνίδια, εικόνες, βιβλία και αντικείμενα για το παιδί και το παιδικό
δωμάτιο, μερικά από τα οποία διατίθενται αποκλειστικά στα «Τεχνάσματα».
Αυτά τα παιδαγωγικά «παιγνιδοέπιπλα» του Βαρλάμη φανερώνουν στα παιδιά
έναν κόσμο πολύμορφο και περιεκτικό, ένα χώρο για να αποκτήσουν βιώματα,
μια πολιτεία των χαρούμενων ιδεών. Κι όπως ο ίδιος σημειώνει:
«Για τα παιδιά που εξασκούν και δραστηριοποιούν τη φαντασία τους θα είναι
πιο εύκολο να μπούνε αργότερα στο χώρο της δημιουργικής πρωτοβουλίας».

Showing all 4 results